Marcin K. Jasiński

My passion is to build the apps of the future.

Albert Einstein said: Everything should be made as simple as possible, but not simpler!
Every day, I remember these words sitting down to work!

Look At My Skills

Work

 

The 4 Most Important Skills for a Software Developer

Solving Problems

Without problems there wouldn’t be a need for software.

Teaching Yourself

If you truly want to have a skill that will propel you through your software development career, learn how to teach yourself.

Naming

Every time you are writing code you are naming things.

Dealing with People

The basic problem is that humans are not logical creatures, we are emotional ones.

Practical Skills

os

linux (Debian, Ubuntu, RedHat, CentOS), macosx

services

HTTP (apache, tomcat, nginx), RDMS (MySQL, PostgreSQL), MTA (postfix), NFS, samba

languages

java, php, python

technology

html, jsp, java script, angularjs, bootstrap, jHipster, xml, xsd, xslt, apache poi

databases

MySQL, PostgreSQL, mongodb

vcs

git, svn

frameworks

spring boot, spring mvc, spring security, spring data jpa, hibernate, symfony2, doctrine2, django

testing and profiling

Spock, JUnit, PHPUnit, AssertJ, Mockito and xdebug

patterns

SOA, REST

good practice

Agile manifest, GRASP and SOLID

methodologies

tdd, ddd and bdd

builders

gradle, maven and phing

IDEs

IntelliJ, jira, stash, confluence, redmine, sonar, artifactory, TIBCO jasper studio

virtual envs

docker, vagrant and virtualenv

CI/CD

bamboo, jenkins and travis-ci

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na opracowaniu nowej usługi umożliwiejącej przewidywanie wystąpienia błędów w aplikacjach. zapytanie ofertowe formularz oferty
 
 

Wybór oferty

 
W toku analizy ofert złożonych w odopwiedzi na zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu "Inteligentny kontroler awarii", w ramach projektu "Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy" realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wydziału Technicznego Wyższej Szkoły Gospodarki, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.